Otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola o zdiagnozowanej u niego owsicy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:

– obserwacja własnych dzieci;

– w przypadku niepokojących objawów, przebadanie dziecka pod kątem występowania pasożytów;

– podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;

–  zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.

Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też, aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.