Przedszkole nr 173 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole173.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

 • • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • • Zdjęcia archiwalne obecnie nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Miąsko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226193986

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 173
 • Adres: ul. Szymanowskiego 5a, 03-477 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226193986

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku i strefa obsługi.

Przedszkole mieści się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szymanowskiego 5a, lokal 62, 03-477 Warszawa.  Wejście główne do budynku utwardzone chodnikiem o  szerokości 500 cm, z  podjazdem 128 cm,( pochylnia 10 %) z poręczą, schody 3 stopni, szerokość drzwi 100 cm. Powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł drzwiowych umożliwia manewrowanie wózkiem o wymiarach 150/150.Wejście na parter schodami ( 6 stopni ) umożliwia dostęp do grupy I, II i gabinetu dyrektora. Komunikacja na piętro odbywa się schodami ( 21 stopni o wysokości 14 cm, szerokość użytkowa 120 cm)  z dostępem do grupy III, IV , sekretariatu oraz pokoju logopedy. Ewakuacja z budynku odbywa się przez wydzielone ciągi-klatki komunikacyjne. W budynku znajduje się pięć sal lekcyjnych dla dzieci wyposażonych w toalety,  toalety dla personelu, szatnia dla dzieci i pomieszczenia gospodarcze.  

2. Sposób dojazdu

Najbliższe przedszkola przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Inżynierskiej –  nr 3 w kierunku Gocław, 4  w kierunku Wyścigi 23 w kierunku Nowe Bemowo, Czynszowa, 25  w kierunku Banacha, Annopol, Pl. Hallera – nr 6 w kierunku Gocławek

Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Szymanowskiego nr autobusu 212 i  autobusy nr 162,166,169,170, 338 Pl. Hallera.

3. Opis dostępności korytarzy i wind.

Gabinet dyrektora na poziomie 1

Brak wind i toalet dla niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań – pochylnie, platform, informacji głosowych, pętle indukcyjne, miejsce parkingowe.

Przedszkole nie jest dostosowane.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Warunkiem wejścia do przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Inne informacje i oświadczenia

Przedszkole nr 173 w Warszawie zostało oddane do użytku w roku 1958. Budynek był dostosowany do ówczesnych standardów budowlanych. Obecnie teren jak i budynek są pod ochroną konserwatorem zabytków

Obsługa Klienta jest możliwa na parterze budynku.

Personel obsługi jest przygotowany do świadczenia pomocy petentom.