Opłaty podstawowe:

1. Dzienna stawka za żywienie od 1.09.2023 r. : 15 zł. za 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Zarządzenie nr 4/2023

Dyrektora Przedszkola Nr 173 w Warszawie z dnia 20.07.2023 r.

w sprawie opłat za wyżywienie od dnia 01.09.2023 r.

 

Na podstawie art. 106 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 1 ust. 2 Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki uwzględniając zmiany wynikające z zarządzenia nr 189/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego 2019 oraz zmiany wynikające z zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2021 r.

§1

Ustala się wysokość stawki żywieniowej w Przedszkolu nr 173 w kwocie 15 zł , za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 01.09.2023 r.

§2

Opłata za posiłki pobierana będzie z góry za każdy miesiąc z uwzględnienie odpisu za nieobecność dziecka w miesiącu poprzednim w terminach ustalonych przez kierownika gospodarczego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Opłatę za wyżywienie regulujemy przelewem na rachunek bankowy:

Numer konta: 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz grupę

Kwota: według wyliczeń w systemie iPrzedszkole lub po kontakcie z kierownikiem gospodarczym przedszkola

Płatności należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wysokość opłaty można sprawdzić w systemie – link: iPrzedszkole,

który dostępny jest również do pobrania na telefony komórkowe.

Aplikacja nazywa się iPrzedszkole Mobile.

Pobrać ją można ze sklepu Google Play: iPrzedszkole Mobile.