Prośba do Rodziców,

o przyprowadzanie do placówki tylko zdrowych dzieci!

– Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

– Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego Rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

– Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może      u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z Rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

– Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

Jedno dziecko chore w grupie, to za chwilę chora CAŁA GRUPA!!!

PROSIMY O SZANOWANIE ZDROWIA INNYCH DZIECI I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI.